Als je als jongere wilt dat jouw belangen behartigd worden in een juridische procedure dan kan je de rechtbank een brief schrijven met het verzoek voor jou een bijzondere curator te benoemen. Mocht je meer daarover willen weten dan kan je contact opnemen met mij. Ik heb al veel jongeren als bijzondere curator bijgestaan in een procedure.

Misschien is het zo dat over jou een ondertoezichtstelling is uitgesproken en dat je een gezinsvoogd krijgt. Ook kan het zijn dat er sprake is van een uithuisplaatsing. Je kunt dan mij om advies vragen. Ik kan ook met je mee naar een zitting als vertrouwenspersoon.

Mevrouw mr. H. Hooijer is jeugdrecht specialist en treedt ook op als bijzondere curator.
Zij heeft meegeholpen met de oprichting van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrecht Advocaten (VNJA), heeft deel uitgemaakt van het bestuur en is nu lid.

Stichting Bijzondere Curator Nederland (BCN)

Civiel Jeugdrecht voor jongeren
Getagd op: