Toevoeging 

Samen onderzoeken we of u wellicht voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt. Bij de Raad voor Rechtsbijstand wordt een verzoek ingediend tot afgifte van een toevoeging. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt uw verzoek aan de hand van vastgestelde financiële grenzen. (Meer hierover kunt u lezen op de website www.rvr.org)
Voordat een toevoeging wordt aangevraagd is het belangrijk een diagnose document aan te vragen bij het Juridisch Loket (www.juridischloket.nl). In dat geval ontvangt u een korting van de Raad voor de Rechtsbijstand op de eigen bijdrage.

Vergoeding via Rechtsbijstandsverzekering

Mocht u een rechtsbijstandsverzekering hebben dan kunt u bij uw verzekeraar navragen of de kosten van mijn werkzaamheden voor u onder de dekking van de verzekeringspolis vallen.

Honorarium

Komt u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking en/of heeft u geen rechtsbijstandsverzekering dan wordt voor werkzaamheden een honorarium in rekening gebracht.
Het honorarium wordt afgestemd op allerlei factoren, waaronder de spoedeisendheid, het financieel belang, uw eigen financiële situatie en andere redenen. U betaalt altijd een redelijk tarief.