In de afgelopen jaren heb ik me sterk gemaakt en gespecialiseerd in verschillende rechtsgebieden. Indien u niet zeker bent of uw zaak onder een van deze rechtsgebieden valt, neem dan gerust contact op voor nadere informatie.

Rechtsgebieden waarin ik mij heb gespecialiseerd zijn hieronder opgesomd. Voor overige rechtsgebieden geldt dat ik deze zelf of met 1 van mijn partners behandel. Zo bent u altijd verzekerd van de juiste juridische bijstand.

Personen- en familierecht

Het kan zo zijn dat de relatie tussen u en uw partner echt niet meer werkt. Bijstand door een deskundig en ervaren advocaat is dan erg belangrijk om de echtscheiding of de afwikkeling van de samenleving zo goed mogelijk te regelen. Daarbij zal ik de belangen van de kinderen goed in de gaten houden.

U kunt bij mij onder andere terecht voor advies en bijstand voor:

  • een echtscheiding;
  • een omgangsregeling;
  • alimentatie;
  • gezamenlijk (ouderlijk) gezag;
  • eenhoofdig gezag;
  • beëindiging van het gezag;
  • een voorgenomen verhuizing van u of de andere ouder;
  • de aanvraag van een paspoort of id-kaart voor uw kind;
  • geschillen over de uitvoering van het gezamenlijk ouderlijk gezag zoals medische keuzes en/of schoolkeuzes;

Civiel Jeugdrecht voor jongeren

Als je als jongere wilt dat jouw belangen behartigd worden in een juridische procedure dan kan je de rechtbank een brief schrijven met het verzoek voor jou een bijzondere curator te benoemen. Mocht je meer daarover willen weten dan kan je contact opnemen met mij. Ik heb al veel jongeren als bijzondere curator bijgestaan in een procedure.

Misschien is het zo dat over jou een ondertoezichtstelling is uitgesproken en dat je een gezinsvoogd krijgt. Ook kan het zijn dat er sprake is van een uithuisplaatsing. Je kunt dan mij om advies vragen. Ik kan ook met je mee naar een zitting als vertrouwenspersoon.

Mevrouw mr. H. Hooijer is jeugdrecht specialist en treedt ook op als bijzondere curator.
Zij heeft meegeholpen met de oprichting van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrecht Advocaten (VNJA), heeft deel uitgemaakt van het bestuur en is nu lid.

Stichting Bijzondere Curator Nederland (BCN)

Civiel jeugdrecht voor ouders

Het kan zijn dat een gezinsvoogdij-instelling bij u en uw kinderen betrokken is geraakt. Denk hierbij aan “Samen Veilig Midden-Nederland” of de “William Schrikker Stichting”.
In een dergelijke situatie kunt u door mij worden bijgestaan met advies en zo nodig bijstand in een procedure.

De procedure kan gaan over bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling (OTS) of over een uithuisplaatsing of een schriftelijke aanwijzing.

Mevrouw mr. H. Hooijer is jeugdrecht specialist en treedt op als bijzondere curator.
Zij heeft meegeholpen met de oprichting van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrecht Advocaten (VNJA), heeft deel uitgemaakt van het bestuur en is nu lid.

Stichting Bijzondere Curator Nederland

Afstammingskwesties

Mevrouw Mr Hooijer kan u adviseren en bijstaan in procedures over diverse afstammingskwesties.

Denk hierbij dan aan gerechtelijke vaststelling vaderschap, vervangende toestemming erkenning en/of ontkenning vaderschap.

Wanneer een van de ouders een verzoek over een afstammingskwestie heeft ingediend, wordt mr Hooijer regelmatig benoemd door de rechtbank tot bijzonder curator voor minderjarigen.

Psychiatrisch patientenrecht (WvGGZ / WZD)

De Wet verplichte GGZ en de Wet Zorg en Dwang  beschermen de rechten van cliënten die te maken krijgen met dwang in de zorg.

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) hebben vanaf 1 januari 2020 de Wet BOPZ (Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) vervangen.

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt het verlenen van verplichte zorg voor mensen met een psychische aandoening. Deze verplichte zorg kan worden verleend in een zorginstelling, maar kan ook poliklinisch plaatsvinden of thuis.

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of met een psychogeriatrische aandoening (bijvoorbeeld dementie), die onvrijwillige zorg krijgen of onvrijwillig worden opgenomen in een zorginstelling.

Mevrouw mr. H. Hooijer is gespecialiseerd in de belangenbehartiging van deze kwetsbare groep in de samenleving.

Zij is lid van de VBAU, de specialisatievereniging voor advocaten uit het arrondissement Midden-Nederland, die zijn gespecialiseerd op het gebied van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang.