Het kan zijn dat een gezinsvoogdij-instelling bij u en uw kinderen betrokken is geraakt. Denk hierbij aan “Samen Veilig Midden-Nederland” of de “William Schrikker Stichting”.
In een dergelijke situatie kunt u door mij worden bijgestaan met advies en zo nodig bijstand in een procedure.

De procedure kan gaan over bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling (OTS) of over een uithuisplaatsing of een schriftelijke aanwijzing.

Mevrouw mr. H. Hooijer is jeugdrecht specialist en treedt op als bijzondere curator.
Zij heeft meegeholpen met de oprichting van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrecht Advocaten (VNJA), heeft deel uitgemaakt van het bestuur en is nu lid.

Stichting Bijzondere Curator Nederland

Civiel jeugdrecht voor ouders