De Wet verplichte GGZ en de Wet Zorg en Dwang  beschermen de rechten van cliënten die te maken krijgen met dwang in de zorg.

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) hebben vanaf 1 januari 2020 de Wet BOPZ (Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) vervangen.

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt het verlenen van verplichte zorg voor mensen met een psychische aandoening. Deze verplichte zorg kan worden verleend in een zorginstelling, maar kan ook poliklinisch plaatsvinden of thuis.

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of met een psychogeriatrische aandoening (bijvoorbeeld dementie), die onvrijwillige zorg krijgen of onvrijwillig worden opgenomen in een zorginstelling.

Mevrouw mr. H. Hooijer is gespecialiseerd in de belangenbehartiging van deze kwetsbare groep in de samenleving.

Zij is lid van de VBAU, de specialisatievereniging voor advocaten uit het arrondissement Midden-Nederland, die zijn gespecialiseerd op het gebied van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang.

Psychiatrisch patientenrecht (WvGGZ / WZD)
Getagd op: